Historie spolku – SPPZO

Spolek Malovanka je jednou z nejstarších občanských iniciativ zaměřených na životní prostředí v Praze 6.

25. 4. 1997 vzniklo Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 (SPPZO), které usilovalo o zdravější prostředí v okolí Malovanky, a to hlavně v návaznosti na výstavbu Strahovského tunelu. SPPZO, především jeho zakladatel pan Ing. Zdeněk Vávra, monitorovalo čistotu ovzduší, míru hluku a celkový dopad dopravních a dalších staveb na lokalitu Malovanky a okolí. Předseda sdružení také vedl dlouhá korespondenční i osobní jednání a soudní spory pro zachování alespoň zbytku kvalitního životního prostředí pro obyvatele dotčené lokality. Vzhledem k vysokému věku hlavního aktivisty SPPZO Ing. Vávry činnost sdružení postupně utichla.

 

V roce 2010 místní obyvatelé oživili činnost Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. Impulsem byla výstavba tunelu Blanka, především vybudování objízdné trasy ulicemi Myslbekova – Bělohorská – Nad Královkou. Objevily se i plány na další výstavbu v okolí Malovanky. Jako cíle si SPPZO tehdy vytyčilo následující body:

  • Informovat obyvatele Malovanky a Břevnova o situaci, která nastala po otevření objízdné trasy a o možnostech zlepšení životních podmínek.
  • Informovat o plánované výstavbě „Břevnovské radiály“. (Bělohorská se nesmí stát čtyřproudou dálnicí ani „dočasně“!)
  • Monitorovat stávající situaci hlavně v ulici Myslbekova, kde pod okny obyvatel denně popojíždějí tisíce aut včetně nákladních a požadovat přislíbené kompenzace za tuto situaci, kterou si obyvatelé sami nezvolili, např.: výsadba stromů, čističky vzduchu, výměna oken za protihluková, atd.
  • Zahájit systematické měření znečištění vzduchu (NO2) v dotčené lokalitě a na základě výsledků měření požadovat např. regulaci odvětrávání ve Strahovském tunelu a v tunelu Blanka.
  • Sledovat přípravu dalších staveb v lokalitě kolem mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Malovanka, jako je osmipatrový hotel Petynka, který má stát na místě současného parkoviště pro koupaliště, a multifunkční objekt nad výjezdem z tunelu vedle hotelu Pyramida.
  • Realizovat zakrytí MÚK Malovanka

 

V roce 2016 v rámci vyhovění změnám v legislativě, ale i na základě zažitého označení členů spolku jako „ti od Malovanky“ byl změněn název organizace na Spolek Malovanka.