Cíle Spolku Malovanka

 • vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které povedou k ochraně a zlepšování životního prostředí v Praze 6 se zaměřením na lokalitu Malovanka,
 • monitorovat dění na Praze 6, zejména aktivity, které vedou ke změnám kvality životního prostředí,
 • napomáhat lepší komunikaci občanů s radnicí Městské části Prahy 6 a Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti udržování a rozvoje životního prostředí,
 • podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Prahy 6 k životnímu prostředí především v lokalitě Malovanka.

Zelená Malovanka

ZELENÁ MALOVANKA – projekt zakrytí kráteru MÚK Malovanka při výjezdech z tunelu Blanka v napojení na Strahovský tunel.

Na projektu řešení prostoru křižovatky Malovanka začali architekti z ateliéru „ov architekti“ pracovat pro projekt Městské zásahy 2010 (http://www.mestskezasahy.cz/).  Smyslem této nehonorované práce architektů bylo upozornit na zásadní problém ve struktuře města a naznačit možnosti jeho řešení. Na zadání městské části Praha 6 na návrhu dále pracovali ve formě ověřovací studie 08/2010.Tato studie byla  rozvíjena na základě dalšího zadání Prahy 6 ve dvou variantách 11/2011. Varianta Sítě překrývající prostor křižovatky nerezovou sítí porostlou popínavými rostlinami. Varianta Labyrint proměňující prostor křižovatky porostlými konstrukcemi do podoby francouzské zahrady. Obě verze snižují hluk a prašnost v okolí křižovatky.

Historie spolku – SPPZO

Spolek Malovanka je jednou z nejstarších občanských iniciativ zaměřených na životní prostředí v Praze 6.

25. 4. 1997 vzniklo Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 (SPPZO), které usilovalo o zdravější prostředí v okolí Malovanky, a to hlavně v návaznosti na výstavbu Strahovského tunelu. SPPZO, především jeho zakladatel pan Ing. Zdeněk Vávra, monitorovalo čistotu ovzduší, míru hluku a celkový dopad dopravních a dalších staveb na lokalitu Malovanky a okolí. Předseda sdružení také vedl dlouhá korespondenční i osobní jednání a soudní spory pro zachování alespoň zbytku kvalitního životního prostředí pro obyvatele dotčené lokality. Vzhledem k vysokému věku hlavního aktivisty SPPZO Ing. Vávry činnost sdružení postupně utichla.

 

V roce 2010 místní obyvatelé oživili činnost Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. Impulsem byla výstavba tunelu Blanka, především vybudování objízdné trasy ulicemi Myslbekova – Bělohorská – Nad Královkou. Objevily se i plány na další výstavbu v okolí Malovanky. Jako cíle si SPPZO tehdy vytyčilo následující body:

 • Informovat obyvatele Malovanky a Břevnova o situaci, která nastala po otevření objízdné trasy a o možnostech zlepšení životních podmínek.
 • Informovat o plánované výstavbě „Břevnovské radiály“. (Bělohorská se nesmí stát čtyřproudou dálnicí ani „dočasně“!)
 • Monitorovat stávající situaci hlavně v ulici Myslbekova, kde pod okny obyvatel denně popojíždějí tisíce aut včetně nákladních a požadovat přislíbené kompenzace za tuto situaci, kterou si obyvatelé sami nezvolili, např.: výsadba stromů, čističky vzduchu, výměna oken za protihluková, atd.
 • Zahájit systematické měření znečištění vzduchu (NO2) v dotčené lokalitě a na základě výsledků měření požadovat např. regulaci odvětrávání ve Strahovském tunelu a v tunelu Blanka.
 • Sledovat přípravu dalších staveb v lokalitě kolem mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Malovanka, jako je osmipatrový hotel Petynka, který má stát na místě současného parkoviště pro koupaliště, a multifunkční objekt nad výjezdem z tunelu vedle hotelu Pyramida.
 • Realizovat zakrytí MÚK Malovanka

 

V roce 2016 v rámci vyhovění změnám v legislativě, ale i na základě zažitého označení členů spolku jako „ti od Malovanky“ byl změněn název organizace na Spolek Malovanka.

Co řešíme

2016
Zelená MALOVANKA – opakované podání žádostí o realizaci projektu. Více o kauze najdete zde.

Urgence realizace připraveného projektu Zóna 30 s doplněním chodníku kolem zelené plochy u hřiště v Parléřově ul, zklidnění dopravy v části Parléřovy mezi ul. Myslbekova a Nad Panenskou včetně vybudování přechodu pro chodce u hřiště.

2015
Zelená MALOVANKA – připomínky a iniciování realizace projektu v původní podobě navržené architekty ov-architects – gabrionové zdi porostlé zelení v kráteru MÚK Malovanka s lávkami, které propojí násilím rozdělenou lokalitu. Více informací ke kauze Zelená Malovanka najdete zde.

Multifunkční operační středisko – námitky proti zahájení stavby MOS. Více informací ke kauze MOS najdete zde.

Návrhy na zlepšení komfortu chodců a zajištění jejich bezpečnosti při pohybu v nově vybudovaném prostoru MÚK Malovanka – přístup k autobusové zastávce Na Petynce ve směru do centra, umístění betonových bloků do trasy chodců.

Jaro 2014
Monitoring přípravy realizace parku Maxe van der Stoela v místě bývalé zahrádkářské kolonie a v lokalitě bývalého vojenského hřbitova u křižovatky Patočkova – Myslbekova.

Léto 2013
Příprava podkladů k Zóně 30, zpracovány konkrétní plány Městskou částí Praha 6 s příslibem realizace v roce 2014.

18. 6. 2012
Závod přes Malovanku a setkání pod mostem
Běžecký závod přes novou lávku pro pěší na kráterem Malovanka spojený s diskusí s architektem Jiřím Opočenským, autorem návrhu Zelená Malovanka.

Jaro 2012
První vyjádření k plánované výstavbě Multifunkčního operačního střediska (MOS) nad výjezdem ze Strahovského tunelu. Objekt MOS by měl v sobě sdružovat dispečerské pracoviště policie, městské policie, hasičů, záchranky a samozřejmě řídící pracoviště pro tunel Blanka. Zvažováno je i záložní datové úložiště pražského magistrátu. Více informací ke kauze MOS najdete zde.

19. 12. 2011
Happening KONEC OBJÍŽĎKY
Setkání místních obyvatel k oslavě zrušení objízdné trasy zřízené v důsledku hloubení tunelu Blanka v Patočkově ul. vedené ulicemi Myslbekovou, Bělohorskou a Nad Královkou.

Říjen 2011
První diskuse nad projektem ZELENÁ MALOVANKA (MaZel) – zakrytí kráteru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) při výjezdech z tunelu Blanka v napojení na Strahovský tunel. Na projektu řešení prostoru křižovatky Malovanka začali architekti z ateliéru Opočenský Valouch pracovat pro projekt Městské zásahy 2010 (http://www.mestskezasahy.cz/). Další informace k projektu Zelená Malovanka najdete zde.

17. 11. 2010
Sestavení petice za zlepšení životního prostředí v bezprostředním okolí Malovanky adresované zastupitelům MČ Praha 6 s názvem VÝZVA MALOVANKA 2010 – [celý text výzvy viz níže schovat do rozbalovacího okna po rozkliku]

Občanské Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 vyzývá k přijetí následujících kroků:

 • Zřídit pevný měřící bod v oblasti (měření prachu, NO2, hluku)
 • Rozšířit zeleň jako kompenzaci extrémního zatížení dopravou
  • Zakrytí MÚK Malovanka zelení
  • Výsadba hustého porostu stromů na zelené ploše mezi ulicemi Parléřova, Za Hládkovem a MÚK Malovanka
  • Změna využití plochy pod hotelem Pyramida v územním plánu z území obytného na území krajinné
  • Výsadba stromy v travnatém pásu v ulici Hládkov
  • Rozšíření parku Parléřova na úkor zúžení vozovky (mezi domy Parléřova 5 a Parléřova 13)
  • Výsadba třípatrové zeleně mezi ul. Na Malovance a větracím oknem Strahovského tunelu
 • Zpracovat koncepci regulace dopravy po zprovoznění tunelového komplexu Blanka
  • Omezení nového výjezdu z Patočkovy do Parléřovy pouze pro rezidenty, zpomalovací prahy na nájezdové rampě
  • Regulace provozu v Myslbekově, zúžení vozovky – vybudování nových parkovacích míst
  • Omezení rychlosti se stálým měřením
  • Zřízení parkovacích zón
  • Zavedení systému jednosměrek a přikázaných směrů
 • Zpracovat urbanistickou studii oblasti v okolí MÚK Malovanka
  • Regulace plánované stavby multifunkčního operačního střediska Malovanka
  • Regulace plánované stavby hotelu Petynka
  • Změna územního plánu plochy pod hotelem Pyramida na území krajinné