Cíle Spolku Malovanka

  • vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které povedou k ochraně a zlepšování životního prostředí v Praze 6 se zaměřením na lokalitu Malovanka,
  • monitorovat dění na Praze 6, zejména aktivity, které vedou ke změnám kvality životního prostředí,
  • napomáhat lepší komunikaci občanů s radnicí Městské části Prahy 6 a Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti udržování a rozvoje životního prostředí,
  • podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Prahy 6 k životnímu prostředí především v lokalitě Malovanka.