Základní informace

Spolek Malovanka je občanskou aktivitou, která se zaměřuje na zlepšování životního prostředí v městské části Praha 6, zejména v okolí bývalé usedlosti Malovanka na rozhraní Břevnova a Střešovic. Obyvatelé v této lokalitě – v bezprostřední blízkosti vyústění Strahovského tunelu, tunelu Blanka a u mimoúrovňové křižovatky Malovanka – se již od roku 1997 snaží o zmírňování negativních dopadů kontinuálně probíhajících realizací dopravních a jiných staveb ve svém sousedství.