Zelená Malovanka

ZELENÁ MALOVANKA – projekt zakrytí kráteru MÚK Malovanka při výjezdech z tunelu Blanka v napojení na Strahovský tunel.

Na projektu řešení prostoru křižovatky Malovanka začali architekti z ateliéru „ov architekti“ pracovat pro projekt Městské zásahy 2010 (http://www.mestskezasahy.cz/).  Smyslem této nehonorované práce architektů bylo upozornit na zásadní problém ve struktuře města a naznačit možnosti jeho řešení. Na zadání městské části Praha 6 na návrhu dále pracovali ve formě ověřovací studie 08/2010.Tato studie byla  rozvíjena na základě dalšího zadání Prahy 6 ve dvou variantách 11/2011. Varianta Sítě překrývající prostor křižovatky nerezovou sítí porostlou popínavými rostlinami. Varianta Labyrint proměňující prostor křižovatky porostlými konstrukcemi do podoby francouzské zahrady. Obě verze snižují hluk a prašnost v okolí křižovatky.